مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار جنوب غرب کشور
با سلام 

با دوره آموزشی امداد و کمک های اولیه در صنعت از تاریخ 01/9/93 الی 5/9/93  به مدت 40 ساعت در مرکز تحقیقات برگزار می گردد لذا متقاضیان محترمی که ثبت نام نمودند می توانند مدارک خود را تا تاریخ 5/8/93 به واحد آموزش تحویل نمایند.

مدارک مورد نیاز

2 قطعه عکس

 فیش واریزی (دستگاه کارتخوان در مرکز وجود دارد)

کپی شناسنامه کارت ملی و مدرک تحصیلی

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393ساعت 9:34  توسط مرکز تحقیقات حفاظت و بهداشت کار خوزستان  | 

با سلام

بنا بر گزارش سرپرست مرکز تحقیقات، جناب آقای مهندس غفاری، پروژه بررسی و سنجش عوامل زیان آور محیط کار در شرکت جهان حفار توسط کارشناسان مرکز صورت می پذیرد. شایان ذکر است کارشناسان این مرکز  عوامل زیان آور فیزیکی از قبیل صدا ، ارتعاش و ... همچنین عوامل زیان آور شیمیایی از قبیل گازها و بخارات،ذرات معلق و فیوم فلزی در این شرکت را ارزیابی نمودند.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393ساعت 9:31  توسط مرکز تحقیقات حفاظت و بهداشت کار خوزستان  | 

با سلام 

متقاضيان محترم دوره آموزشی HSE-MS از تاریخ 5/8/93 الی 7/8/93 جهت دريافت فايل جزوه، لینک زیر را کلیک نمایید.

http://www.parsgig.com/f/wnD2W

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم آبان 1393ساعت 9:58  توسط مرکز تحقیقات حفاظت و بهداشت کار خوزستان  | 

با سلام

 دوره آموزشی HSE-MS از تاریخ 5/8/93 الی 7/8/93 در مرکز تحقیقات برگزار می گردد لذا متقاضیان محترمی که ثبت نام نمودند می توانند مدارک خود را تا تاریخ 5/8/93 به واحد آموزش تحویل نمایند.

مدارک مورد نیاز

2 قطعه عکس

 فیش واریزی (دستگاه کارتخوان در مرکز وجود دارد)

کپی شناسنامه کارت ملی و مدرک تحصیلی

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم آبان 1393ساعت 8:35  توسط مرکز تحقیقات حفاظت و بهداشت کار خوزستان  | 

با سلام 

متقاضيان محترم دوره آموزشی نظام آراستگی در محیط کار  (28/7/93-30/57/93 )جهت دريافت فايل جزوه، لینک زیر را کلیک نمایید.

http://www.parsgig.com/f/hipGQ

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم مهر 1393ساعت 9:38  توسط مرکز تحقیقات حفاظت و بهداشت کار خوزستان  | 

با سلام

بنا بر گزارش سرپرست مرکز تحقیقات، جناب آقای مهندس غفاری، پروژه بررسی و سنجش عوامل زیان آور محیط کار در شرکت گروه ملی فولاد ایران توسط کارشناسان مرکز صورت می پذیرد. شایان ذکر است سه کارشناس از شهریور ماه سال جاری تاکنون به این شرکت اعزام گردیده و عوامل زیان آور فیزیکی از قبیل صدا ، ارتعاش ،امواج الکترومغناطیسی و .... و همچنین عوامل زیان آور شیمیایی از قبیل گازها و بخارات،ذرات معلق و فیوم فلزی در این شرکت در حال  ارزیابی می باشد

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم مهر 1393ساعت 13:52  توسط مرکز تحقیقات حفاظت و بهداشت کار خوزستان  | 

با سلام

دوره آموزشی نظام آراستگی در محیط کار(5s)  از تاریخ 28/7/93 الی 30/7/93 در مرکز تحقیقات برگزار می گردد لذا متقاضیان محترم می توانند مدارک خود را تا تاریخ 26/7/93 به واحد آموزش  تحویل نمایند.

مدارک مورد نیاز

2 قطعه عکس

 فیش واریزی (دستگاه کارتخوان در مرکز وجود دارد)

کپی شناسنامه کارت ملی و مدرک تحصیلی

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم مهر 1393ساعت 13:43  توسط مرکز تحقیقات حفاظت و بهداشت کار خوزستان  | 

با سلام لیست مشاوران حفاظت فنی در قسمت پیوندهای روزانه درج شده است.
+ نوشته شده در  شنبه هشتم شهریور 1393ساعت 10:40  توسط مرکز تحقیقات حفاظت و بهداشت کار خوزستان  | 

با سلام

 دوره آموزشی شناسایی خطر و ارزیابی ریسک از تاریخ 3/6/93 الی 5/6/093 در مرکز تحقیقات برگزار می گردد لذا متقاضیان محترم می توانند مدارک خود را تا تاریخ 1/6/93 به واحد آموزش  تحویل نمایند.

مدارک مورد نیاز

2 قطعه عکس

 فیش واریزی (دستگاه کارتخوان در مرکز وجود دارد)

کپی شناسنامه کارت ملی و مدرک تحصیلی

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393ساعت 9:17  توسط مرکز تحقیقات حفاظت و بهداشت کار خوزستان  | 

با سلام

بنا بر گزارش سرپرست مرکز تحقیقات، آقای مهندس غفاری، پروژه بررسی و سنجش عوامل زیان آور محیط کار در  سد و نیروگاه کارون 4 قرار است توسط کارشناسان مرکز صورت پذیرد ایشان اشاره نمودند سه کارشناس و به مدت 5 شبانه روز به سد و نیروگاه کارون 4 اعزام می شوند و عوامل زیان آور فیزیکی از قبیل صدا ، ارتعاش ،امواج الکترومغناطیسی و .... و همچنین عوامل زیان آور شیمیایی از قبیل گازها و بخارات،ذرات معلق و فیوم فلزی در این شرکت مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393ساعت 9:8  توسط مرکز تحقیقات حفاظت و بهداشت کار خوزستان  | 

مطالب قدیمی‌تر