مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار جنوب غرب کشور

با سلام 

با توجه به درخواست متقاضیان محترم دوره آموزشی ایمنی کار در ارتفاع در تاریخ 08/09/94 الی 10/09/94 به مدت 20ساعت در مرکز تحقیقات برگزار می گردد.

مدارک مورد نیاز

2 قطعه عکس

 فیش واریزی (دستگاه کارتخوان در مرکز وجود دارد)

کپی شناسنامه، کارت ملی و مدرک تحصیلی

نوشته شده توسط مرکز تحقیقات حفاظت و بهداشت کار خوزستان در ساعت 10:50 | لینک  | 

استادیوم سفید پوش با صندلی های برف گرفته - مدینسون  

استادیوم سفید پوش با صندلی های برف گرفته - مدینسون

نوشته شده توسط مرکز تحقیقات حفاظت و بهداشت کار خوزستان در ساعت 9:22 | لینک  | 

با سلام 

دوره آموزشی ایمنی کار با ماشین آلات صنعتی در تاریخ 16/09/94 الی 18/09/94 به مدت 20ساعت در مرکز تحقیقات برگزار می گردد.مهلت ثبت نام 10/09/94

مدارک مورد نیاز

2 قطعه عکس

 فیش واریزی (دستگاه کارتخوان در مرکز وجود دارد)

کپی شناسنامه، کارت ملی و مدرک تحصیلی

نوشته شده توسط مرکز تحقیقات حفاظت و بهداشت کار خوزستان در ساعت 9:9 | لینک  | 

     احتراماً به موجب مواد 2 و 3 آيين نامه ايمني امور پيمانكاري (مصوبه شوراي عالي حفاظت فني و مصوب 05/03/1389 وزير تعاون ،‌كار و رفاه اجتماعي) و با استناد به مواد 13 ،‌85 و 91 قانون كار ،‌كليه كارفرمايان تنها با پيمانكاري مي توانند قرارداد منعقد نمايند كه صلاحيت انجام كار آنان از لحاظ ايمني توسط وزارت متبوع تاييد شده باشد . بديهي است مسئوليت بروز حوادث ناشي از عدم اجراي مقررات ايمني حفاظتي براي كاركنان پيمانكار ،‌به دليل عدم بكارگيري پيمانكاران داراي صلاحيت ايمني  ؛‌متوجه كارفرمايان آنها نيز مي باشد .

نوشته شده توسط مرکز تحقیقات حفاظت و بهداشت کار خوزستان در ساعت 9:4 | لینک  | 

با سلام

طبق اعلام رییس مرکز تحقیقات، جناب آقای مهندس غفاری، بررسی و سنجش عوامل زیان آور محیط کار در شرکت هواپیمایی نفت ایران توسط واحد حفاظت کار و با حضور رئیس مرکز آقای مهندس غفاری صورت پذیرفت شایان ذکر است عوامل زیان آور فیزیکی از قبیل صدا ، روشنایی و ... همچنین عوامل زیان آور شیمیایی از قبیل ذرات معلق، گازها و بخارات در این شرکت مورد ارزیابی قرار گرفتند.

نوشته شده توسط مرکز تحقیقات حفاظت و بهداشت کار خوزستان در ساعت 8:58 | لینک  | 

با سلام

دوره آموزشی امداد و کمک های اولیه در صنعت در تاریخ 30/08/94 الی 4/09/94 به مدت 40ساعت در مرکز تحقیقات برگزار می گردد. مهلت ثبت نام 27/08/94

مدارک مورد نیاز

2 قطعه عکس

 فیش واریزی (دستگاه کارتخوان در مرکز وجود دارد)

کپی شناسنامه، کارت ملی و مدرک تحصیلی

نوشته شده توسط مرکز تحقیقات حفاظت و بهداشت کار خوزستان در ساعت 11:19 | لینک  | 

با سلام

طبق اعلام رییس مرکز تحقیقات، جناب آقای مهندس غفاری، بررسی و سنجش عوامل زیان آور محیط کار در شرکتهای وابسته به بنادر و کشتیرانی بندرامام توسط واحد حفاظت کار این مرکز صورت پذیرفت شایان ذکر است عوامل زیان آور فیزیکی از قبیل صدا ، روشنایی و ... همچنین عوامل زیان آور شیمیایی از قبیل ذرات معلق در این شرکت مورد ارزیابی قرار گرفتند.

نوشته شده توسط مرکز تحقیقات حفاظت و بهداشت کار خوزستان در ساعت 11:43 | لینک  | 

با سلام

دوره آموزشی ایمنی کار با جراثقالها از تاریخ 18/08/94 الی 20/18/94به مدت 20ساعت در مرکز تحقیقات برگزار می گردد. مهلت ثبت نام 16/08/94

مدارک مورد نیاز

2 قطعه عکس

 فیش واریزی (دستگاه کارتخوان در مرکز وجود دارد)

کپی شناسنامه، کارت ملی و مدرک تحصیلی

نوشته شده توسط مرکز تحقیقات حفاظت و بهداشت کار خوزستان در ساعت 11:36 | لینک  | 

دوره آموزشی حوادث ناشی از کار از تاریخ 09/08/94 الی 13/18/94به مدت 40ساعت در مرکز تحقیقات برگزار می گردد. مهلت ثبت نام 30/07/94

 

مدارک مورد نیاز

2 قطعه عکس

 فیش واریزی (دستگاه کارتخوان در مرکز وجود دارد)

کپی شناسنامه کارت ملی و مدرک تحصیلی

نوشته شده توسط مرکز تحقیقات حفاظت و بهداشت کار خوزستان در ساعت 13:20 | لینک  | 

دوره آموزشی HSE-MS از تاریخ 20/07/94 الی 22/07/94به مدت 20 ساعت در مرکز تحقیقات برگزار می گردد.

 

مدارک مورد نیاز

2 قطعه عکس

 فیش واریزی (دستگاه کارتخوان در مرکز وجود دارد)

کپی شناسنامه کارت ملی و مدرک تحصیلی

نوشته شده توسط مرکز تحقیقات حفاظت و بهداشت کار خوزستان در ساعت 13:18 | لینک  |