مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار جنوب غرب کشور
با سلام

متقاضيان محترم دوره آموزشی مدیریت شرایط اضطراری (16/9/93-19/9/93 )جهت دريافت فايل جزوه، لینک زیر را کلیک نمایید. (فایل m)

http://www.parsgig.com/f/ektWT

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم آذر 1393ساعت 9:44  توسط مرکز تحقیقات حفاظت و بهداشت کار خوزستان  | 

باسلام

بنا بر گزارش سرپرست مرکز تحقیقات، جناب آقای مهندس غفاری، بررسی و سنجش عوامل زیان آور محیط کار در نمایندگی سایپا- سلطانیان توسط کارشناسان مرکز صورت پذیرفت شایان ذکر است عوامل زیان آور فیزیکی از قبیل صدا ، ارتعاش و ... همچنین عوامل زیان آور شیمیایی از قبیل گازها و بخارات،ذرات معلق و فیوم فلزی در این شرکت مورد ارزیابی قرار گرفتند.

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم آذر 1393ساعت 10:41  توسط مرکز تحقیقات حفاظت و بهداشت کار خوزستان  | 

با سلام

همکاران محترم شرکت کننده در دوره آموزشی فنون تدریس (9/9/93-12/9/93 )جهت دريافت فايل جزوه، لینک های زیر را کلیک نمایید.(فایلهای 1،2،3،iso،hefazat)

http://www.parsgig.com/f/paLCO

http://www.parsgig.com/f/q1QVu

http://www.parsgig.com/f/dUHJQ

http://www.parsgig.com/f/LYjwz

http://www.parsgig.com/f/4sUp2

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم آذر 1393ساعت 10:8  توسط مرکز تحقیقات حفاظت و بهداشت کار خوزستان  | 

با سلام

     با استعانت از درگاه باریتعالی و با همت و مساعدت سرپرست محترم مرکز تحقیقات جنوب غرب کشور، دومین دوره آموزشی ویژه بازرسان کار استان خوزستان با عنوان فنون تدریس در تاریخ 93/9/9 الی 93/9/12 برگزا می گردد.

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم آذر 1393ساعت 9:55  توسط مرکز تحقیقات حفاظت و بهداشت کار خوزستان  | 

 

با سلام

متقاضيان محترم دوره آموزشی امداد و کمک های اولیه در صنعت (1/9/93-5/9/93 )جهت دريافت فايل جزوه، لینک زیر را کلیک نمایید.

http://www.parsgig.com/f/LWOe6

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم آذر 1393ساعت 12:47  توسط مرکز تحقیقات حفاظت و بهداشت کار خوزستان  | 

با سلام 

دوره آموزشی امداد و کمک های اولیه در صنعت از تاریخ 01/9/93 الی 5/9/93  به مدت 40 ساعت در مرکز تحقیقات برگزار می گردد لذا متقاضیان محترم جهت ثبت نام می توانند مدارک خود را تا تاریخ 5/8/93 به واحد آموزش تحویل نمایند.

مدارک مورد نیاز

2 قطعه عکس

 فیش واریزی (دستگاه کارتخوان در مرکز وجود دارد)

کپی شناسنامه کارت ملی و مدرک تحصیلی

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393ساعت 9:34  توسط مرکز تحقیقات حفاظت و بهداشت کار خوزستان  | 

با سلام

بنا بر گزارش سرپرست مرکز تحقیقات، جناب آقای مهندس غفاری، پروژه بررسی و سنجش عوامل زیان آور محیط کار در شرکت جهان حفار توسط کارشناسان مرکز صورت می پذیرد. شایان ذکر است کارشناسان این مرکز  عوامل زیان آور فیزیکی از قبیل صدا ، ارتعاش و ... همچنین عوامل زیان آور شیمیایی از قبیل گازها و بخارات،ذرات معلق و فیوم فلزی در این شرکت را ارزیابی نمودند.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393ساعت 9:31  توسط مرکز تحقیقات حفاظت و بهداشت کار خوزستان  | 

با سلام 

متقاضيان محترم دوره آموزشی HSE-MS از تاریخ 5/8/93 الی 7/8/93 جهت دريافت فايل جزوه، لینک زیر را کلیک نمایید.

http://www.parsgig.com/f/wnD2W

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم آبان 1393ساعت 9:58  توسط مرکز تحقیقات حفاظت و بهداشت کار خوزستان  | 

با سلام

 دوره آموزشی HSE-MS از تاریخ 5/8/93 الی 7/8/93 در مرکز تحقیقات برگزار می گردد لذا متقاضیان محترمی که ثبت نام نمودند می توانند مدارک خود را تا تاریخ 5/8/93 به واحد آموزش تحویل نمایند.

مدارک مورد نیاز

2 قطعه عکس

 فیش واریزی (دستگاه کارتخوان در مرکز وجود دارد)

کپی شناسنامه کارت ملی و مدرک تحصیلی

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم آبان 1393ساعت 8:35  توسط مرکز تحقیقات حفاظت و بهداشت کار خوزستان  | 

با سلام 

متقاضيان محترم دوره آموزشی نظام آراستگی در محیط کار  (28/7/93-30/57/93 )جهت دريافت فايل جزوه، لینک زیر را کلیک نمایید.

http://www.parsgig.com/f/hipGQ

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم مهر 1393ساعت 9:38  توسط مرکز تحقیقات حفاظت و بهداشت کار خوزستان  | 

مطالب قدیمی‌تر